Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
IAC Hà Nội
IAC Hà Nội
Menu
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính Đơn giản - Hiệu quả

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính Đơn giản - Hiệu quả

Việc lập và nộp báo cáo tài chính là cần thiết với mọi Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình. Chính vì vậy, hãy cùng IAC tìm hiểu cách lập báo cáo tài chính đơn giản và hiệu quả với các bước cơ bản sau đây để có được báo cáo chính xác, hoàn thiện nhất nhé!

Bước 1: Tập hợp lại toàn bộ chứng từ phát sinh trong năm tài chính của Doanh nghiệp. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ thực tế với số liệu trên báo cáo thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Bước 2: Rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ theo từng tháng.

- Về chi phí: Cần phân biệt rõ và ghi chép đúng các mục giá vốn, chi phí bán, chi phí quản lý, chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác.

- Về doanh thu: Cần phân biệt rõ doanh thu bán, doanh thu từ hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác.

Bước 3: Phân loại tài sản và nợ phải trả theo đúng qui định:

- Tài sản và nợ phải trả thể hiện trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn.

- Tài sản hoặc nợ phải trả đáo hạn từ 12 tháng trở xuống là ngắn hạn.

- Những tài sản và nợ phải trả không thuộc ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.

Bước 4: Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính phải trình bày cơ sở lập, trình bày báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được sử dụng đối với các giao dịch, các sự kiện quan trọng. Ngoài ra, bảng thuyết minh cần tuân thủ theo quy định của các chuẩn mực kế toán.

Bước 5: Lập Báo cáo tài chính: Dựa vào các báo cáo tài chính kỳ trước (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính), sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp và các tài liệu kế toán khác để lập báo cáo tài chính.

Trên đây là 5 bước cơ bản trong quá trình lập báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ IAC Hà Nội để được tư vấn chi tiết!